ΜΕΛΗ & ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Mέλη του ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, βάσει των διακριτικών τους τίτλων, είναι τα εξής (αλφαβητική ταξινόμηση):

ALPHA
ANTENNA TV
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
MEGA
ΣΚΑΪ
• STAR

 

Τα άνω μέλη έχουν συμβληθεί με τον Οργανισμό με αντίστοιχες Συμβάσεις Ανάθεσης, τόσο υπό την ιδιότητά τους ως Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, όσο και ως παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων. Στις συμβάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών, όπως ισχύουν βάσει του Ν. 4481/2017, ιδίως των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 12 του Ν.4481/2017. Για υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης πατήστε εδώ.


Τα μέλη μας μπορούν να προβούν σε τυχόν καταγγελία προς τον Οργανισμό. Ως προς αυτή ισχύει κατά τα λοιπά το άρθρο 42 του ν.4481/2017.


Για τους κατά το άρθρο 14 όρους χορήγησης αδειών μη εμπορικής χρήσης, πατήστε εδώ.


ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Οπτικοακουστικά έργα παραγωγής των μελών μας (δικαιώματα τους ως παραγωγών κατ’ άρθρο 47§2 Ν.2121/1993) και οι εκπομπές τους (δικαιώματά τους ως ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών κατ΄άρθρο 48 του ιδίου νόμου) αποτελούν το Ρεπερτόριο του ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Βασικοί τρόποι χρήσης-εκμετάλλευσης του Ρεπερτορίου μας είναι ενδεικτικά:

Α. Αντιγραφή –ψηφιακή ή αναλογική- για ιδιωτικό σκοπό. Δικαίωμα εύλογης αμοιβής των παραγωγών των οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 18§3 επ. του Ν. 2121/1993).

Β. Δημόσια εκτέλεση των οπτικοακουστικών έργων παραγωγής των μελών μας π.χ. σε μπάρ, καφετέριες, ξενοδοχεία, επιβατηγά πλοία (άρθρο 47§2.στ.,εδ. β΄).

Γ. Εκμίσθωση ή δανεισμός των οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 47§2.γ).

Δ. Δημόσια εκτέλεση των εκπομπών –προγράμματος των μελών μας σε χώρους όπου επιτρέπεται η είσοδος με εισιτήριο (άρθρο 48§1.β.).