ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ "ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

Ο Οργανισμός ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ διαχειρίζεται και προστατεύει τα συγγενικά δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών επί των εκπομπών τους και ορισμένα δικαιώματά τους, ως παραγωγών οπτικοακουστικών έργων επί των οπτικοακουστικών έργων παραγωγής τους.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από κυριαρχία της εικόνας. Με αναλογικά ή ψηφιακά μέσα, μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση δορυφόρου ή σήματος, μεταδίδονται ποικίλης μορφής οπτικοακουστικά έργα, προστατευόμενα από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην διάχυση των έργων αυτών, αλλά και την παραγωγή τους. Επενδύουν και ενισχύουν τη δημιουργία αυτών των έργων, με σκοπό την ψυχαγωγία, ενημέρωση, εκπαίδευση και κοινωνική ευαισθητοποίηση του κοινού.