ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Ο Οργανισμός Τηλεοπτικά Δικαιώματα ΑΕ έχει υπογράψει σύμβαση εκπροσώπησης με τους κάτωθι ΟΣΔ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
VG MEDIA ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ https://www.vg-media.de/en/